Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie - Pracownie

Tu znajdziesz informacje o pracowniach znajdujących się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mrągowie.

 

 

 

PRACOWNIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  - mgr Sylwia Sosińska

Prowadzone są indywidualne i grupowe rozmowy uspołeczniające. Odbywają się różnego rodzaju treningi umiejętności społecznych, zasad korzystania z pomocy różnych placówek oraz urzędów użyteczności publicznej. Na zajęciach uczestnicy uczą się współżycia w grupie i środowisku społecznym, kształtowania pozytywnych cech osobowości, umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, opanowania podstawowych elementów werbalnego i niewerbalnego komunikowania się z innymi ludźmi. Celem zajęć jest integracja grupy, kształtowania umiejętności współdziałania i współpracy. Ponadto w pracowni odbywają się zajęcia edukacyjne, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia. W ramach tejże pracowni funkcjonuje punkt biblioteczny, gdzie uczestnicy wykorzystują wartości literatury, która dostarcza bodźców do rozwoju emocjonalnego, wzbogaca wyobraźnie, rozszerza zakres spostrzeżeń i pojęć.

 

 

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - mgr Jolanta Krasowska
Pracownia gospodarstwa domowego jest miejscem najczęściej odwiedzanym przez uczestników. "Kuszące zapachy" dobiegające z tej pracowni nikomu nie pozwalają skupić się na pracy. Zajęcia kulinarne prowadzone są w pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego taki jak: miksery, roboty kuchenne. Zajęcia te uczą podopiecznych samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Wpływają pozytywnie na samopoczucie, wzmacniają poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności i zaradności życiowej, a także uczą wykonywania pracy zespołowej. Pracownia ma na celu naukę podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym takich jak: gotowania, przygotowania różnych potraw. Powinna uczyć korzystania z przepisów kulinarnych, porcjowania i wydawania potraw.
 

 

PRACOWNIA REHABILITACYJNA - Zbigniew Kujawiński
Zadaniem rehabilitacji jest usprawnianie naszych podopiecznych i przygotowanie ich do pracy w pozostałych pracowniach. Zajęcia w tej pracowni obejmują ćwiczenia ogólno kondycyjne oraz indywidualne. W ramach wykonywanych ćwiczeń uczestnicy mają do dyspozycji: drabinki gimnastyczne, materace, rower, stół do tenisa stołowego i inny drobny sprzęt rehabilitacyjny np. piłki. Uczestnicy biorą również udział w zajęciach organizowanych w sali rehabilitacyjnej, które pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. W pracowni wykonywane są różnorodne ćwiczenia fizyczne, gimnastyka, zajęcia usprawniające motorykę małą i dużą. Udział w zajęciach pozwala dbać domownikom o swoją kondycję fizyczną, jak również uczy prozdrowotnego trybu życia. Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich.
 
PRACOWNIA ARTYSTYCZNA - mgr Anna Bałdyga

Pracownia artystyczna podejmuje różnorodne metody i formy pracy zgodne z indywidualnym programem rehabilitacji dla każdego uczestnika. W pracowni tej terapeuta czuwa nad doskonaleniem uzdolnień, pobudzaniem wyobraźni twórczej, usprawnianiem zdolności manualnych poszczególnych uczestników. Pracownia ta jest wyposażona w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce konieczne do wykonywania podstawowych prac. Zajęcia artystyczne dają uczestnikom możliwość wyrażenia tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Pozwalają na odreagowanie emocji i napięć. Zajęcia te są zazwyczaj powiązane z tematyką całodziennej pracy, z treściami środowiska społeczno-przyrodniczego. Niekiedy mają charakter swobodnej ekspresji, która daje możliwość wyobraźni pozwalając na własną inwencję twórczą. Uczestnicy korzystają z różnorodnych materiałów, narzędzi i pomocy np.: płótna, papieru, modeliny, bibuły. Zajęcia w tym warsztacie mają na celu wszechstronne rozwijanie osobowości uczestnika, usprawnianie manualne, ćwiczenia koordynacji oka i ręki, ćwiczenia spostrzegawczości i uwagi.

PRACOWNIA KRAWIECKA - mgr Elżbieta Skorupska
Pracownia krawiecka prowadzi ćwiczenia z obszaru umiejętności praktycznych. Jest wyposażona w maszyny do szycia oraz sprzęt potrzebny do obróbki tkanin. Uczestnicy na zajęciach poznają różne techniki szycia co mogą później wykorzystywać do rozwoju własnych zainteresowań lub w codziennym życiu. Praca w tej sali rozwija przede wszystkim kreatywność i poprawia umiejętności manualne. W trakcie zajęć możliwa jest również samodzielna naprawa własnej odzieży lub dostosowanie jej do sowich potrzeb lub nawet wykonanie z pomocą terapeuty nowej odzieży.
 
PRACOWNIA KOMPUTEROWA - mgr Łukasz Sobociński

Pracownia komputerowa wyposażona jest w pięć komputerów, skaner oraz drukarkę oraz łącze internetowe, które są do dyspozycji uczestników. Praca w większości odbywa się na gotowych programach, co ułatwia realizację ustalonych wcześniej planów. Zajęcia odbywane w tej pracowni mają za zadanie zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera. Celem działalności tej pracowni jest nabycie umiejętności w zakresie obsługi komputera, drukarki, kształtowanie znajomości systemu, skrótów klawiszowych, przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych, nauka pisania, rysowania w poszczególnych programach, korzystanie z gier edukacyjnych i rozrywkowych oraz ich instalacja, doskonalenie pisowni, liczenia i zdolności rozumienia pojęć. Uczestnicy poznają także wirtualny świat w Internecie, uczą się wyszukiwania informacji na dany temat z wykorzystaniem wyszukiwarek, zakładania konta pocztowego, przesyłania e-maila z załącznikiem itp. W wolnych chwilach korzystają z gier komputerowych, które rozwijają spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia, a przy okazji ćwiczą umiejętności manualne. PRACOWNIA

 

 

MUZYCZNO TEATRALNA - Anna Czeszun

 

Pracownia muzyczna to miejsce, w którym uczestnicy mogą wyzwolić swój potencjał twórczy, energię i rozkoszować się muzyką na wszelkie sposoby. Środkiem oddziaływania terapeutycznego w tej pracowni jest muzyka (muzykoterapia), która pobudza wyobraźnię i wpływa korzystnie na kojarzenie. Muzyka ma zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzebę ekspresji emocji i zabawy. Pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze uczestników. Działa na procesy fizjologiczne- na funkcje wegetatywne i motoryczne. Muzyka w sposób dynamiczny zmienia słuchacza, przekazuje napięcie, pobudza do działania, do skupienia uwagi, skłania do wzruszeń. Zajęcia z muzykoterapii przygotowują i usprawniają osoby niepełnosprawne do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życiowych. Przede wszystkim uczą radzenia sobie ze stresem, z monotonią codzienności, oswajają z życiem w środowisku innych ludzi. Uczestnicy biorą udział w zajęciach z zakresu choreografii, emisji głosu, dykcji i recytacji. Słuchając muzyki wyciszającej znajdują spokój i harmonię. Zajęcia w pracowni muzyczno – teatralnej obejmują również przygotowanie różnych przestawień organizowanych z różnych okazji.
 
 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie
Email: sds.mragowo@wp.pl
Telefon: + 48 89 741 22 12
Url:
ul. Królewiecka 34
Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie 11-700